USLOVI UPOTREBE

Ova stranica sadrži uslove pod kojima nudimo proizvode u okviru naše Internet prodavnice. Molimo Vas da pažljivo pročitate ove uslove pre nego što naručite bilo koji proizvod i da označite polje ‘’Slažem se sa uslovima upotrebe’’ pre obavljanja kupovine. Ukoliko ne označite gore navedeno polje nećete biti u mogućnosti da naručite naše proizvode.
Ove informacije o našoj Internet prodavnici su upravo i isključivo samo informacije i ne mogu se ni u kom slučaju koristiti kao zamena za pravni ili stručni savet. Ukoliko imate ikakve sumnje ili nedoumice vezane za ove podatke molimo kontaktirajte nas.

NAŠI PODACI

Up&Go DOO
Školska 13b, Sremčica
Beograd
Srbija
(060)057-7727
[email protected]
MB: 21290106
PIB: 110049311
Komercijalna banka: 205-245296-42

PRIHVATANJE USLOVA UPOTREBE

Za potrebe ovog dokumenta korisnikom ćemo smatrati svaku osobu koja pristupi našoj Internet prodavnici sa bilo kojim ciljem, bez obzira da li se radi o registrovanom korisniku ili korisniku koji posećuje Internet prodavnicu kao gost. Svaka poseta našoj Internet prodavnici, njeno korišćenje i kupovina proizvoda znače da ste prethodno pročitali naše Uslove upotrebe i da se u potpunosti slažete sa njima. Up&Go DOO može revidirati ove Uslove upotrebe u bilo kom momentu objavljivanjem dopunjene ili izmenjene verzije ovog dokumenta.

OPŠTE ODREDBE O KORISNICIMA

Posetioci našeg sajta imaju pravo da koriste naše Internet stranice isključivo u lične i interne svrhe. Morate znati i složiti se sa tim da nećete umnožavati ni distribuirati bilo šta što podleže autorskim pravima i pravima intelektualne svojine: tekstualne, vizuelne ili audio materijale, virtuelne proizvode ili baze podataka dostupne na našoj Internet prodavnici. Ako ste korisnik naših usluga pod obavezom ste da održavate poverljivost vašeg naloga i lozinke i da ograničite pristup Vašem računaru, i prihvatate punu odgovornost za sve aktivnosti sprovedene pod vašim nalogom ili lozinkom. Up&Go DOO zadržava pravo da ograniči, zabrani ili odredi drugačiji pristup svom sajtu i sadržajima kada su u pitanju različiti korisnici, kao i da promeni ili unese nove sadržaje bez prethodnog obaveštenja. Svaki korisnik je u obavezi da proceni i proveri da li sadržaji i informacije objavljene na našem sajtu odgovaraju njegovim individualnim potrebama.

Trudićemo se da sve fotografije proizvoda budu verodostojne, a u slučaju kada to nije moguće nastojaćemo da obezbedimo fotografije koje na najbolji način opisuju promovisane proizvode.

AUTORSKA PRAVA I KOMENTARI

Svi tekstovi, grafički sadržaji, fotografije i drugi vizuelni sadržaji, ikonice, audio materijali, logotipi, slogani, nazivi robnih marki,virtuelni proizvodi, kao i ostali sadržaji na ovom websajtu pripadaju isključivo firmi Up&Go DOO. ili njenim dobavljačima koji su obezbedili date sadržaje. Ne smete koristiti, umnožavati, menjati, prenositi, prikazivati, objavljivati, prodavati, iznajmljivati, javno predstavljati, distribuirati, komercijalno eksploatisatii ili na bilo koji drugi,od strane Up&Go DOO neovlašćeni način , raspolagati bilo kojim od gore navedenih sadržaja.
Posetioci mogu ostavljate svoje komentare o proizvodima i kvalitetu, razmenjivati utiske i ideje i postavljati pitanja sve dok sadržaji komentara nisu nezakoniti, preteći, uvredljivi, ne zadiru u privatnost, ne narušavaju intelektualnu svojinu ili na bilo koji drugi način ugrožavaju treća lica. Takođe, komentari ne smeju sadržati viruse, političko-propagandni materijal, reklamne sadržaje ili bilo koji oblik spam-a (nepoželjnih poruka).
Zabranjeno je davanje bilo kakvih lažnih informacija (ime, prezime, email-adresa, broj telefona, adresa…).
Zabranjeno je neovlašćeno korišćenje tuđih podataka za kupovinu.

CENE I FAKTURE

Up&Go DOO Internet prodavnica prodaje proizvode sa istaknutim cenama. Ukoliko nije naznačeno drugačije, istaknuta cena proizvoda predstavlja punu maloprodajnu cenu tog proizvoda.
Uprkos najvećim naporima, može se desiti da za neke artikle budu istaknute pogrešne cene. Ukoliko je tačna cena artikla veća od istaknute mi ćemo otkazati Vašu porudžbinu, obavestiti Vas o otkazivanju i izvršiti potrebnu kompenzaciju nakon konsultovanja sa Vama.
Ukoliko je tačna cena manja od istaknute Up&Go DOO će izvršiti povraćaj novca u dogovoru sa kupcem.
U fakturu ćemo uneti cene sa uračunatim PDV-om, osim ako ne naznačite drugačije u porudžbi. Kada poručite neki od proizvoda iz naše Internet prodavnice, na email adresu koju ste nam dali biće Vam dostavljena odgovarajuća faktura sa podacima o porudžbini.
Cene su podložne promenama u bilo kom momentu.
Nismo u obavezi da Vam prodamo proizvod po netačnoj (nižoj ceni).
Plaćanje se može obavljati preko PayPal-a, bankovnog računa ili pouzećem.
Nijedna porudžbina neće biti isporučena dok uplata ne legne na naš račun, osim u slučaju plaćanja pouzećem. Odmah nakon izvršene porudžbine biće vam omogućeno da obavite plaćanje.
Ukoliko dođe do problema pri primanju uplate za celu ili deo vaše porudžbine kontaktiraćemo Vas telefonom ili email-om.

ISPORUKA I DOSTAVA PORUČENIH PROIZVODA

Adresom za isporuku smatraće se adresa kupca, osim ako adresa za isporuku nije eksplicitno navedena. Nakon poručivanja proizvoda na vašu email adresu će stići mejl kojim se potvrđuje da smo primili Vašu porudžbinu. Međutim to ne znači da je Vaša porudžbina prihvaćena. Svaka porudžbina mora da prođe kroz proceduru odobravanja nakon koje ćemo Vam poslati novi emejl kao potvrdu o prihvatanju Vaše porudžbine.

REKLAMACIJE I REFUNDACIJA

Up&Go internet prodavnica vrši povraćaj novca i prihvata povraćaj robe ukoliko je došlo do nesaobraznosti ili ošećenja robe.
Apelujemo svim potrošačima da robu provere prilikom dostave i ukoliko primete oštećenje ili nesaobraznost da takvu robu ne prihvataju od strane kurira. Ukoliko kurir ne želi da sačeka da potrošač proveri robu, potrošač ima pravo na reklamaciju u periodu od 14 dana od dana prijema robe od strane kurirske službe, odnosno 14 dana od dana prijema robe u državinu.
Potrošač može da izjavi reklamaciju na dva načina:

  • Pozivom naše prodajne službe na broj telefona +381642323675 (cena poziva se obračunava po zvaničnom cenovniku mobilnog operatera) i
  • Slanjem izjave o reklamaciji na našu zvaničnu e-mail adresu [email protected]

Nakon sporazumnog prihvatanja reklamacije, potrošač može vratiti robu putem kurirske službe ili je može dostaviti lično. Ukoliko se potrošač odluči da robu pošalje kurirskom službom, neophodno je da istu pošalje na sledeću adresu:

Up & Go DOO
Radnička 51
Beograd
Srbija

ili je može lično dostaviti na navedenu adresu.

Up&Go DOO će nastojati da refundaciju novca izvrši što pre, a najkasnije u zakonom predviđenom roku od 14 dana od dana prijema robe.

Povraćaj novca se vrši na dinarski račun kupca koji je priložio u pismu u kome je naveo razloge za reklamaciju, u suprotnom novac će biti uplaćen na dinarski račun sa kojeg je izvršeno plaćanje za isporučenu robu.

Ne vraćamo novac za poštarinu i dodatne troškove porudžbine.

Ne vraćamo novac za troškove povraćaja porudžbine.

KUPAC NEMA PRAVO NA POVRAĆAJ U SLEDEĆIM SLUČAJEVIMA

Nakon što je usluga u potpunosti pružena bez nedostataka i mana, ili nakon što je proizvod bez oštećenja i nesaobraznosti isporučen na adresu kupca;

Nakon isteka perioda od 14 dana od dana stupanja robe u državinu kupca;

Nakon što je kupac otpečatio zapečaćenu robu koja se zbog zdravstvenih i higijenskih razloga više ne može koristiti.

INTELEKTUALNA SVOJINA

Up&Go DOO logo je robna marka sam po sebi, stoga je njegovo neovlašćeno korišćenje nezakonito. Svi proizvodi i nazivi firmi pomenuti na sajtu mogu biti robne marke koje su u vlasništvu dotičnih firmi.